Workshops

Faglig påfyll for virksomheter som ønsker å være i forkant.

Workshops er en god måte å samle grupper til felles læring og problemløsing

I Akuna jobber vi hver dag med forbedring, effektivisering og radikal transformasjon i prosjekt sammen med våre kunder.

Både som et resultat av dette, samt flere års erfaring fra ulike bransjer, har vi opparbeidet oss kunnskap som vi ønsker å dele med flere.

Vi fasiliterer workshops med tema innen alle våre tjenesteområder hvor vi belyser noen av de arbeidsmetodikkene og rammeverkene vi benytter. Vi tilpasser selvfølgelig innholdet etter behov

For å få best utbytte av en workshop kan det være en god ide å holde denne utenfor arbeidsplassen. Vi disponerer flotte møtelokaler der våre workshops kan kombineres med fagdager, som en del av teambuilding, eller kompetanseheving for deres ansatte.

Vi er opptatt av at våre workshoper og keynotes skal gi resultater i form av en tydelig takeaway, inspirerte deltakere, nye ideer, framgang i en prosess, eller ny kunnskap.

Ønsker du at vi skal kontakte deg for en uforpliktende prat?

Faglig påfyll og inspirerende historier.

Under finner du et par eksempler på workshoper og foredrag vi kan holde for din organisasjon. Vi skreddersyr også egne opplegg som passer nettopp deres ansatte.

Sirkulærøkonomi møter tjenestedesign.

3 timers workshop.

Ny teknologi muliggjør nye forretningsmodeller.

En bedre forståelse av egen og kundens verdikjede gir nye forretningsmuligheter. Hvordan kan vi få dette til å henge sammen med sirkulærøkonomi og bærekraft?

Sivilingeniør og tjenestedesigner Harald Sævareid fra Akuna vil i denne workshopen gi en rask innføring i tjenestedesign og hvordan dere kan bruke det som verktøy til bidra til at deres leveranser blir mer sirkulærøkonomiske – samtidig som nye områder kan åpne seg. 

Entrepreneur 2020. Development on sustainable development.  

20 min keynote: Design thinking.

Design Thinking is design for non-designers. This talk will give you some inspirational takeaways on how you can make changes on how you do business, from a deeper understanding of the clients’ needs to launch of new products and services, much earlier than you have ever experienced before.  

Harald Sævareid is an experienced designer that has helped organizations from private and public sector across a vast range of industries in improving their products, systems and services for 19 years.

 He is keen on creating new opportunities that brings user-friendliness to the end user, better profit for the client and a lower impact on our planet.

This spring he is a co-lecturer and mentor in the new design course at University of Stavanger – as well as being a senior advisor at Akuna, supporting clients towards sustainable growth by applying the right technology and a human-centred approach. 

Fremtidens helsetjeneste.

Teknologisk fremgang og nye måter å diagnostisere og behandle på, færre arbeidstakere, økende gjennomsnittlig levealder, og flere kronisk syke, samt overgangen til persontilpasset medisin, representerer et skifte i utvikling og levering av helsetjenester.

For å kunne levere helsetjenester på samme nivå i fremtiden må helsetjenesten tilpasses endringene. Dette krever utvikling av nye digitale verktøy og plattformer, og ikke minst nye arbeidsmetoder og prosesser, og utfordrer helsetjenestens forretningsmodeller (Helsenæringsmeldingen 2019).

E-helse får derfor stadig større betydning for effektivisering og forbedring av helse- og omsorgstjenestene. Helsetjenesten er en kompleks sektor og for å lykkes kreves godt samarbeid og samhandling.

I Akuna mener vi at det er et enormt potensial i bruk av teknologi for en bedre og bærekraftig helsetjeneste, og at ny teknologi byr på flere muligheter enn utfordringer.

Vi vet samtidig at utvikling av ny teknologi ikke er nok. For at teknologiens potensiale skal kunne realiseres, kreves en strategisk tilnærming og implementering, tilpasset organisasjonen og de ulike brukerne.

Samspillet mellom teknologi, organisasjon, prosesser og brukere må styrkes. Vi tror at dette fokuset må styrkes i helsetjenesten, og tilbyr workshops innen ulike tema:

  • Strategisk tilnærming til morgendagens digitale helsetjeneste
  • Rett teknologi på rett sted, til rett person og til rett tid – optimal utnyttelse av teknologiens potensiale i helsetjenesten – teknologiledelse i helsetjenesten
  • Tjenesteinnovasjon i helse
  • Samhandling for gode teknologiske løsninger

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om våre tjenester

Se også våre

Relaterte tjenester

Tjenestedesign

På samme måte som vi designer produkter eller digitale løsninger, skaper vi gode brukeropplevelser med tjenester.

Digital strategi

Strategisk tilnærming til teknologiske muligheter gir unike konkurransefordeler.

Bærekraft

Vi må over på mer forsvarlig bruk av jordens ressurser. Bærekraftige virksomheter bidrar til å nå dette målet.  

Les våre

Relevante artikler

Nothing found.