Tjenestedesign

På samme måte som vi designer produkter eller digitale løsninger, skaper vi gode brukeropplevelser med tjenester.

Gode løsninger forutsetter god innsikt i brukernes situasjon.

I Akuna er vi overbevist om at man ikke får løst sine utfordringer om en ikke forstår problemet, eller den bakenforliggende rotårsaken. Det som kan starte med en antagelse om at en ikke har riktig verktøy eller kompetanse, kan med god behovskartlegging vise deg ligger i organisering eller prosedyrer. Eller omvendt.  

Tjenestedesignmetodikk viser seg å være nyttig inn i den type prosjekter vi jobber, fordi en med relativt beskjedne ressurser får kartlagt de reelle behovene og kan begynne å utarbeide nye løsningsforslag tidlig. Først lager vi prototyper som testes for å sjekke om vi dekker brukerbehovet, så kan løsningen utvikles med stadig mer raffinerte detaljer. 

Tjenestedesign er også med å senke risiko, på grunn av at den utprøvende natur. En forsikrer seg om at det er reelle problemer som løses, en får testet ut om er på riktig vei lenge før en har investert for mye i detaljutvikling.  

Ønsker du at vi skal kontakte deg for en uforpliktende prat?

På samme måte som vi designer produkter eller digitale løsninger, skaper vi gode brukeropplevelser med tjenester.

Hvilken metodikk er best?

Design thinking er design for ikke-designere. Vi er ikke så opptatt av hva vi kaller metodikken, så lenge vi er sikre på at vi greier å lage gode, relevante og brukervennlige løsninger som faktisk gjør hverdagen litt bedre for de ansatte i deres virksomhet, eller for deres brukere.  

Vi er opptatt av å skape gode forretningsmuligheter i brukerreisene. Ofte er det nok å endre på en liten detalj, eller en får identifisert nye eller kritiske aspekter med tjenesteleveransen, som en ikke var klar over. Når vi kobler sammen brukerreisen til kundene med leveranseapparatet til virksomheten vi jobber for, ser vi ofte at en ikke dekker de behovene kunden har.   

Den grundige kartleggingen i designprossesen gir også et godt verktøy for prioritering, både for hvor en skal sette inn innsatsen, men også for å prioritere hvilke funksjoner som er viktigst å utvikle først. 

Godt innsiktsarbeid gir også god forankring, både blant brukere og ansatt som inviteres til samskaping – og blant ledelse som får tydelig se utfordringsbildet og får være med å gjøre prioriteringer basert på dyp innsikt. 

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om våre tjenester

Se også våre

Relaterte tjenester

Workshops

Faglig påfyll for virksomheter som ønsker å være i forkant.

Forretningsmodellering

En forutsetning for forståelse av organisasjonens nåsituasjon og mulighetsrommet for transformasjon.

Bærekraft

Vi må over på mer forsvarlig bruk av jordens ressurser. Bærekraftige virksomheter bidrar til å nå dette målet.  

Les våre

Relevante artikler

Nothing found.