Prosjektledelse

Solid kompetanse innen prosjektledelse er avgjørende både for planlegging og implementering av prosjekter.

For oss er det viktig at prosjektene vi leverer bidrar til en bærekraftig utvikling.

i arbeider på tvers av en rekke tjenesteområder, det være seg tjenestedesign, forretningsmodell og transformasjonsprosjekter, helse og offentlig, anskaffelsesprosesser og strategiutvikling.

Felles for alle våre prosjekter er å gjennomføre disse ved hjelp av dyktige medarbeidere, effektive verktøy og riktig prosjektmetodikk.

Ønsker du at vi skal kontakte deg for en uforpliktende prat?

Våre prosjekter skal bidra til bærekraftig utvikling.

Agil prosjektledelse

I utviklingsprosjekter innenfor transformasjon, teknologi, bærekraft og organisasjonsutvikling er det viktig å benytte en metodisk tilnærming tuftet på solide rammeverk.

Det er ikke alle virksomheter som har egne ressurser som har den riktige kompetansen, kunnskapen eller kapasiteten som trengs for å drive komplekse utviklings- og teknologiprosjekter.

I  planleggingen og gjennomføringen av utviklingsprosjekter har våre medarbeidere lang og variert erfaring som prosjektledere. Vi har kompetanse og sertifiseringer innen både Prince2 og Scrum metodikk.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om våre tjenester

Se også våre

Relaterte tjenester

Tjenestedesign

På samme måte som vi designer produkter eller digitale løsninger, skaper vi gode brukeropplevelser med tjenester.

Digital strategi

Strategisk tilnærming til teknologiske muligheter gir unike konkurransefordeler.

Bestillerkompetanse

Dere er ekspertene på deres fagfelt. Sammen får vi til de beste anskaffelsene av tjenester og produkter for din virksomhet.

Les våre

Relevante artikler

Nothing found.