Prosesskartlegging

Vi kartlegger dine arbeidsprosesser for operasjonell effektivisering eller radikal disrupsjon.

Ved å kartlegge organisasjonens prosesser hjelper vi våre kunder med å finne mer effektive veier til målet.

En prosess er en serie aktiviteter som organisasjonen har iverksatt for å nå sine mål, og deles gjerne inn i styringsprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser.

Mange organisasjoner har et ubrukt potensial som kan komme til syne gjennom en grundig prosesskartlegging, ved å beskrive hvordan produkt- og tjenesteleveranser skjer.

Ønsker du at vi skal kontakte deg for en uforpliktende prat?

Vi kartlegger dine arbeidsprosesser for operasjonell effektivisering eller radikal disrupsjon.

Et klart bilde av organisasjonens verdiskapning.

I Akuna utfører vi prosesskartlegging for og sammen med våre kunder, for å gi et klart og objektivt bilde av organisasjonens verdiskapende prosesser.

I en prosesskartlegging definerer vi prosesser bak det organisasjonen gjør, hvem som er ansvarlig, hvilke standarder som etterleves, og målekriterier.

Denne innsikten er avgjørende for å kunne gi en visuell oversikt over den aktuelle prosessen og forstå og forbedre prosessene, og dermed øke organisasjonens konkurransedyktighet ved optimaliserte arbeidsprosesser.

Kartleggingen gir grunnlag for å vurdere om den enkelte prosessen effektivt bidrar til å oppfylle målsetningene og samtidig overholder lover og regler.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om våre tjenester

Se også våre

Relaterte tjenester

Forretningsmodellering

En forutsetning for forståelse av organisasjonens nåsituasjon og mulighetsrommet for transformasjon.

Digital strategi

Strategisk tilnærming til teknologiske muligheter gir unike konkurransefordeler.

Bestillerkompetanse

Dere er ekspertene på deres fagfelt. Sammen får vi til de beste anskaffelsene av tjenester og produkter for din virksomhet.

Les våre

Relevante artikler

Nothing found.