Prosesskartlegging

Vi kartlegger dine arbeidsprosesser for operasjonell effektivisering eller radikal disrupsjon.

Ved å kartlegge organisasjonens prosesser hjelper vi våre kunder med å finne mer effektive veier til målet.

En prosess er en serie aktiviteter som organisasjonen har iverksatt for å nå sine mål, og deles gjerne inn i styringsprosesser, kjerneprosesser og støtteprosesser.

Mange organisasjoner har et ubrukt potensial som kan komme til syne gjennom en grundig prosesskartlegging, ved å beskrive hvordan produkt- og tjenesteleveranser skjer.

Ønsker du at vi skal kontakte deg for en uforpliktende prat?

Vi kartlegger dine arbeidsprosesser for operasjonell effektivisering eller radikal disrupsjon.

Et klart bilde av organisasjonens verdiskapning.

I Akuna utfører vi prosesskartlegging for og sammen med våre kunder, for å gi et klart og objektivt bilde av organisasjonens verdiskapende prosesser.

I en prosesskartlegging definerer vi prosesser bak det organisasjonen gjør, hvem som er ansvarlig, hvilke standarder som etterleves, og målekriterier.

Denne innsikten er avgjørende for å kunne gi en visuell oversikt over den aktuelle prosessen og forstå og forbedre prosessene, og dermed øke organisasjonens konkurransedyktighet ved optimaliserte arbeidsprosesser.

Kartleggingen gir grunnlag for å vurdere om den enkelte prosessen effektivt bidrar til å oppfylle målsetningene og samtidig overholder lover og regler.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om våre tjenester

Se også våre

Relaterte tjenester

Forretningsmodellering

En forutsetning for forståelse av organisasjonens nåsituasjon og mulighetsrommet for transformasjon.

Digital strategi

Strategisk tilnærming til teknologiske muligheter gir unike konkurransefordeler.

Bestillerkompetanse

Dere er ekspertene på deres fagfelt. Sammen får vi til de beste anskaffelsene av tjenester og produkter for din virksomhet.

Les våre

Relevante artikler

Bygge opp eller bygge om helsetjenesten?

Hvordan kan de ulike helseaktørene gå fra parter til partnere?
Sammen kan vi se på samarbeidsstruktur og nye løsninger. Mulighetene er mange. Felles er at det først og fremst må etableres en samarbeidskultur.

Les mer

Akuna blir klimapartner

Akuna har blitt en del av Klimapartnere, et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter som ble etablert i Arendal i 2009.
I Akuna tar vi klimaproblematikken på alvor, så for oss er det naturlig å ta del i dette nettverket.

Les mer

Nyansatte i Akuna

Akuna utvider teamet nok en gang, og ønsker velkommen til to nye medarbeidere i desember. Vi gleder oss til å kunne levere mange spennende prosjekter i 2020.

Les mer

There’s no such thing as a free lunch!

Skolesjefen i Stavanger kommune stanser all digital kommunikasjon mellom barnehage, SFO, skole og foresatte over digitale plattformer.
Les hvorfor vi mener at dette er en klok avgjørelse.

Les mer