Forretningsmodellering

En forutsetning for forståelse av organisasjonens nåsituasjon og mulighetsrommet for transformasjon.

Det ligger store forretningsmuligheter i å kjenne til ressursforbruket i egen verdikjede. 

Når Akuna bistår virksomheter med å utvikle nye forretningsmodeller, utnytter vi dette mulighetsrommet ikke bare til å bedre inntjening og kostnadsbesparelser.  

Ønsker du at vi skal kontakte deg for en uforpliktende prat?

En revisjon av virksomhetens forretningsmodell er en forutsetning for forståelse av nåsituasjon og mulighetsrommet for transformasjon.

AKUNA er et uavhengig norsk konsulentselskap etablert i 2017 med base i Stavanger.

I en stadig mer teknologidrevet hverdag blir arbeidet med digitale strategier stadig viktigere, og for de fleste bedrifter er dette fremdeles forbundet med mangel på kunnskap og stor usikkerhet.

Selskapet ble etablert etter gjentatte observasjoner av bedrifter hvor en digital strategi enten ikke ble utarbeidet eller implementert grunnet manglende kompetanse, kapasitet eller gjennomføringsevne.

AKUNA er en metafor for hva vi gjør og betyr i følge aboriginene «veien videre». Med innsikt i teknologi, og erfaring fra operasjonell ledelse og implementering,  staker vi ut veien videre slik at din virksomhet beholder sine fortrinn og når sine strategiske mål.

AKUNA har ambisjoner om å etablere seg som en nisjespesialist. Vi sørger for at avstanden mellom dagens driftsmodell og fremtidens målbilde blir tydelig og at veien mot målet tilpasses forutsetningene og rammevilkårene i din bedrift.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om våre tjenester

Se også våre

Relaterte tjenester

Prosesskartlegging

Vi kartlegger dine arbeidsprosesser for operasjonell effektivisering eller radikal disrupsjon.

Digital strategi

Strategisk tilnærming til teknologiske muligheter gir unike konkurransefordeler.

Bærekraft

Vi må over på mer forsvarlig bruk av jordens ressurser. Bærekraftige virksomheter bidrar til å nå dette målet.  

Les våre

Relevante artikler

Bygge opp eller bygge om helsetjenesten?

Hvordan kan de ulike helseaktørene gå fra parter til partnere?
Sammen kan vi se på samarbeidsstruktur og nye løsninger. Mulighetene er mange. Felles er at det først og fremst må etableres en samarbeidskultur.

Les mer

Akuna blir klimapartner

Akuna har blitt en del av Klimapartnere, et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter som ble etablert i Arendal i 2009.
I Akuna tar vi klimaproblematikken på alvor, så for oss er det naturlig å ta del i dette nettverket.

Les mer

Nyansatte i Akuna

Akuna utvider teamet nok en gang, og ønsker velkommen til to nye medarbeidere i desember. Vi gleder oss til å kunne levere mange spennende prosjekter i 2020.

Les mer

There’s no such thing as a free lunch!

Skolesjefen i Stavanger kommune stanser all digital kommunikasjon mellom barnehage, SFO, skole og foresatte over digitale plattformer.
Les hvorfor vi mener at dette er en klok avgjørelse.

Les mer