Endringsledelse

Digitalisering handler først og fremst om mennesker.

Teknologisk utvikling krever nye forretningsmodeller.

Ny teknologi endrer gjerne både tjenester og bransjer, og gjør at man må arbeide på helt andre måter enn før. I andre konstellasjoner, med nye kollegaer, gjerne med andre metoder og verktøy, og på andre premisser.

Ledelse av slike endringsprosesser er derfor en krevende oppgave.

Endring kan være alt fra mindre lokale endringer til disruptive innovasjoner som endrer hele bransjer og måten tjenester bli levert på.

Dynamikken i slike prosesser er ulik, og må håndteres og ledes ulikt. Vårt perspektiv på endringsledelse er likevel at det handler om organisasjonsutvikling som legger til rette for kunnskapsutvikling, innovasjon og oppbygging av ressurser, med de menneskelige ressursene i fokus.

Ønsker du at vi skal kontakte deg for en uforpliktende prat?

Ny teknologi gir muligheter for nye forretningsmodeller og fører til endring i arbeidsprosesser.

Innsikt og kartlegging danner grunnlag for forankring i organisasjonen.

Med innsikt i organisasjonens lokale kunnskap og forståelse, bidrar vi med nye perspektiver og ekstern ekspertise for å legge til rette for, og sikre gode og effektive endringsprosesser i organisasjonen.

For å håndtere utfordringene og samtidig utnytte mulighetene med ny teknologi trengs en strategisk tilnærming og en stødig ledelse som involverer medarbeidere.

Vi bistår våre kunder med å skape forankring for endringsprosesser internt i organisasjonen og også å sørge for at medarbeidere føler seg ivaretatt og på best mulig måte håndterer overgangen til endringer i deres arbeidshverdag.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om våre tjenester

Se også våre

Relaterte tjenester

Tjenestedesign

På samme måte som vi designer produkter eller digitale løsninger, skaper vi gode brukeropplevelser med tjenester.

Forretningsmodellering

En forutsetning for forståelse av organisasjonens nåsituasjon og mulighetsrommet for transformasjon.

Bærekraft

Vi må over på mer forsvarlig bruk av jordens ressurser. Bærekraftige virksomheter bidrar til å nå dette målet.  

Les våre

Relevante artikler

Nothing found.