Digital strategi

Strategisk tilnærming til teknologiske muligheter gir unike konkurransefordeler.

Strategi handler om fokus og retning for å nå organisasjonens mål.

For å realisere konkurransefordeler kreves realistiske planer for optimal implementering og utnytting av nødvendig teknologi.

Ny teknologi byr på både utfordringer og muligheter, og bedrifter som evner å identifisere og håndtere utfordringene, og benytte mulighetene vil ha konkurransefordeler.

For å tilpasse seg endringer i omgivelsene og utnytte mulighetene ny teknologi byr på, kreves en strategisk tilnærming og ressurser til å foreta en vellykket implementering. En god teknologisk innovasjonsstrategi forsterker bedriftens nåværende konkurranseevne, gir fremtidig retning og fokus. Den skal si noe om hva, hvorfor og hvordan den digitale transformasjonen skal finne sted, for å kunne iverksette målrettede tiltak og prioriteringer. Nøkkelen til suksess ligger både i det å gjenkjenne hvor utfordringene kan oppstå, evne til å utnytte mulighetene, og kapasitet, evne og vilje til omstilling.

Ønsker du å bli kontaktet for en uforpliktende prat?

En strategisk tilnærming til teknologiske muligheter gir din virksomhet unike konkurransefordeler.

Resultater og effekt

Vi hjelper våre kunder å skape vedvarende konkurransefordeler ved å bidra med digital forretningsforståelse. Sammen med kunden utarbeider og implementerer vi selskapets digitale strategi. Ved å benytte en strategisk tilnærming reduseres samtidig risikoen for å sette i gang feil type transformasjonsprosjekter som deretter med stor sannsynlighet ikke lykkes.

Den digitale strategien er et overordnet dokument som gir føringer for hvordan bedriften skal utnytte teknologi i organisering, utvikling, produksjon og leveranser av sine tjenester. Den skal være justerbar og ha klare og effektive målepunkter som sikrer kontinuerlig kvalitet og gjør strategien levende og nyttig.

Vi gjennomfører først en grundig kartlegging av din organisasjon. Deretter utarbeides det sammen med kunden et ambisiøst men oppnåelig mål, og en strategi for hvordan gapet mellom nåværende situasjon og bedriftens mål skal angripes. Vi bistår selvsagt også i implementeringsfasen for å sikre en vellykket implementering av den digitale strategien.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om våre tjenester

Se også våre

Relaterte tjenester

Tjenestedesign

På samme måte som vi designer produkter eller digitale løsninger, skaper vi gode brukeropplevelser med tjenester.

Forretningsmodellering

En forutsetning for forståelse av organisasjonens nåsituasjon og mulighetsrommet for transformasjon.

Bærekraft

Vi må over på mer forsvarlig bruk av jordens ressurser. Bærekraftige virksomheter bidrar til å nå dette målet.  

Les våre

Relevante artikler

Nothing found.