Bestillerkompetanse

Dere er ekspertene på deres fagfelt. Sammen får vi til de beste anskaffelsene av tjenester og produkter for din virksomhet.

Endringer går raskere og raskere.

Ved kjøp av nye løsninger er det viktig å få mest igjen for pengene, enten i form av reduserte kostnader, bedre kvalitet eller høyere effektivitet.

Hos oss mener vi at for å sørge for gode anskaffelsesprosesser og å ha en god bestillerkompetanse så er man avhengig av digitaliserings- og strategikompetanse. Man trenger kunnskap om hva digitalisering innebærer, hvilken type teknologi man trenger, og en god forståelse av hvilke forretningsprosesser og behov man skal løse.

Akuna bistår private og offentlige virksomheter med kompetanse til å gjøre de beste anskaffelsene. Vi er opptatt av en får kartlagt de reelle behovene som skal dekkes.

Ønsker du å bli kontaktet for en uforpliktende prat?

Dere er ekspertene på deres fagfelt. Sammen får vi til de beste anskaffelsene av tjenester og produkter for din virksomhet.

Strategiske anskaffelser

Gode innkjøp sørger for at en får riktig kvalitet til riktig pris, med et godt forhold mellom leverandør og kunde. Vi hjelper dere også med å finne ut hva som finnes av ferdige løsninger på markedet og kan teste disse.

I tillegg til behovskartlegging bidrar vi med å kartlegge mulige leverandører og går i dialog med dem om hva som kan leveres.

Vi kan kan utføre selve anskaffelsen for dere, eller bistå med detaljering av utlysninger og anbudsdokumenter. Sammen lager vi gode kontrakter og avtaler som sørger for god framdrift i utviklingsprosjekter eller anskaffelser.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om våre tjenester

Harald Sævareid


Se også våre

Relaterte tjenester

Prosjektledelse

Solid kompetanse innen prosjektledelse er avgjørende både for planlegging og implementering av prosjekter.

Digital strategi

Strategisk tilnærming til teknologiske muligheter gir unike konkurransefordeler.

Bærekraft

Vi må over på mer forsvarlig bruk av jordens ressurser. Bærekraftige virksomheter bidrar til å nå dette målet.  

Les våre

Relevante artikler

Bygge opp eller bygge om helsetjenesten?

Hvordan kan de ulike helseaktørene gå fra parter til partnere?
Sammen kan vi se på samarbeidsstruktur og nye løsninger. Mulighetene er mange. Felles er at det først og fremst må etableres en samarbeidskultur.

Les mer

Akuna blir klimapartner

Akuna har blitt en del av Klimapartnere, et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter som ble etablert i Arendal i 2009.
I Akuna tar vi klimaproblematikken på alvor, så for oss er det naturlig å ta del i dette nettverket.

Les mer

Nyansatte i Akuna

Akuna utvider teamet nok en gang, og ønsker velkommen til to nye medarbeidere i desember. Vi gleder oss til å kunne levere mange spennende prosjekter i 2020.

Les mer

There’s no such thing as a free lunch!

Skolesjefen i Stavanger kommune stanser all digital kommunikasjon mellom barnehage, SFO, skole og foresatte over digitale plattformer.
Les hvorfor vi mener at dette er en klok avgjørelse.

Les mer