Bærekraft

Vi må over på mer forsvarlig bruk av jordens ressurser. Bærekraftige virksomheter bidrar til å nå dette målet.  

Nye forretningsmuligheter i egen verdikjede 

Det ligger store muligheter å kjenne til ressursforbruket i egen verdikjede. Når Akuna bistår virksomheter med å utvikle nye forretningsmodeller eller finne områder som kan effektiviseres med digitalisering, utnytter vi dette mulighetsrommet ikke bare til å bedre inntjening og kostnadsbesparelser, men også til å minke fotavtrykket på planeten.    

Et samfunn som skal kutte utslipp av drivhusgass med 50% på ti år og bli helt fossilfritt innen 2050 kommer til å se anderledes enn det vi har. EUs politikk kommer til å bli Norges politikk. Det er ingen grunn til å vente. Vi skal endre måten vi jobber og lever på, og denne endringen må starte nå. 

Akuna er med på det grønne skiftet og hjelper våre kunder å ta ned finansiell risiko, samtidig som nye markeder kan åpne seg. 

Det er mennesker i virksomhetene vi jobber med som driver fram endringene, og uten godt samspill mellom mennesker og mellom mennesker og teknologi vil skiftet bli mye tyngre. 

FNs bærekraftsmål handler vel så mye om hvordan vi skal ta vare på de mennskelige ressursene på jorda, som det det vi høster og gir tilbake til naturen.  

Ønsker du å bli kontaktet for en uforpliktende prat?

Bærekraft handler om en forsvarlig bruk av jordens ressurser.

Lavthengende frukter, langsiktige gevinster.

I Akuna har vi sagt at vi skal være 100% fossilfritt innen 2030. Vi jobber hver dag med hva det betyr for oss. 

Når du ønsker å bli bedre på bærekraft og/eller digitalisering, er ofte løsningsrommet det samme. Akuna kan hjelpe deres virksomhet med å ta en nullpunktsanalyse av dagens situasjon og identifisere hvor dere enklest kan starte ferden mot en mer bærekraftig framtid. Samtidig må det legges en strategi for hvordan de tyngre utslippene skal elimineres.  

Det kan godt tenkes at forretningsmodellen må endres radikalt for å få til endringen. 

Resultatet vil på lang sikt være at en gjør store besparelser, og at en vil få et konkurransefortrinn ikke bare i form av en er mer konkurransedyktig i kroner og øre, men også i omdømme.   

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål om våre tjenester

Se også våre

Relaterte tjenester

Workshops

Faglig påfyll for virksomheter som ønsker å være i forkant.

Tjenestedesign

På samme måte som vi designer produkter eller digitale løsninger, skaper vi gode brukeropplevelser med tjenester.

Forretningsmodellering

En forutsetning for forståelse av organisasjonens nåsituasjon og mulighetsrommet for transformasjon.

Les våre

Relevante artikler

Nothing found.