Tjenester

Vi videreutvikler strategier, forretningsmodeller, produkter og tjenester

Å tenke helt nytt er vanskelig i en operasjonell hverdag...

Vi har erfaring, kreativiteten og verktøykassen som finner løsninger på dine omstillingsutfordringer.

Ser du etter hyllevare har vi har god oversikt over hvilke alternativer som finnes i markedet når det kommer til systemstøtte og programvare.

Vi gjør også flere prosjekter knyttet til nyutvikling av større programvareløsninger for konsumer og bedriftsmarkedet. Våre tjenestern er i hovedsak knyttet til konseptutvikling, forretningsmodellering, strategi og utviklingsledelse.

Kommersialisering av løsninger er en viktig del av vår bidrag i nyutvikling

Status quo     Disrupsjon

Digital strategi

Strategisk tilnærming til teknologiske muligheter gir unike konkurransefordeler.

Tjenestedesign

På samme måte som vi designer produkter eller digitale løsninger, skaper vi gode brukeropplevelser med tjenester.

Bærekraft

Vi må over på mer forsvarlig bruk av jordens ressurser. Bærekraftige virksomheter bidrar til å nå dette målet.  

Forretningsmodellering

En forutsetning for forståelse av organisasjonens nåsituasjon og mulighetsrommet for transformasjon.

Prosjektledelse

Solid kompetanse innen prosjektledelse er avgjørende både for planlegging og implementering av prosjekter.

Endringsledelse

Digitalisering handler først og fremst om mennesker.

Prosesskartlegging

Vi kartlegger dine arbeidsprosesser for operasjonell effektivisering eller radikal disrupsjon.

Bestillerkompetanse

Dere er ekspertene på deres fagfelt. Sammen får vi til de beste anskaffelsene av tjenester og produkter for din virksomhet.

Workshops

Faglig påfyll for virksomheter som ønsker å være i forkant.