Tjenester

Vi utvikler og fornyer strategier, forretningsmodeller, produkter og tjenester.

Vi skaper bærekraftig vekst ved å utfordre forretningsmodeller ved bruk av teknologi og godt samspill med mennesker.

Vi har erfaring fra næringer som olje & gass, energi, IT og helsesektoren.

Vårt tverrindustrielle team har tung bransjekunnskap, og samarbeider på tvers av fagfeltene for å utvikle nye og innovative løsninger for våre kunder. Ved å fokusere på samfunn og bærekraft, utarbeider AKUNA strategier for å realisere muligheter og adressere de utfordringer fremtidens teknologi bringer. Sammen setter vi kursen og omsetter muligheter til handling i et tempo din organisasjon kan håndtere.

I Akuna gir vi næring til bærekraftig vekst ved å utvikle og effektivisere samspillet mellom teknologi, organisasjon og prosesser.

Status quo     Disrupsjon

Digital strategi

Strategisk tilnærming til teknologiske muligheter gir unike konkurransefordeler.

Tjenestedesign

På samme måte som vi designer produkter eller digitale løsninger, skaper vi gode brukeropplevelser med tjenester.

Bærekraft

Vi må over på mer forsvarlig bruk av jordens ressurser. Bærekraftige virksomheter bidrar til å nå dette målet.  

Forretningsmodellering

En forutsetning for forståelse av organisasjonens nåsituasjon og mulighetsrommet for transformasjon.

Prosjektledelse

Solid kompetanse innen prosjektledelse er avgjørende både for planlegging og implementering av prosjekter.

Endringsledelse

Digitalisering handler først og fremst om mennesker.

Prosesskartlegging

Vi kartlegger dine arbeidsprosesser for operasjonell effektivisering eller radikal disrupsjon.

Bestillerkompetanse

Dere er ekspertene på deres fagfelt. Sammen får vi til de beste anskaffelsene av tjenester og produkter for din virksomhet.

Workshops

Faglig påfyll for virksomheter som ønsker å være i forkant.