Tilnærming

Vi utvikler og effektiviserer samspillet mellom teknologi, organisasjon og prosesser.

Teknologisk innovasjon skjer i dag i et stadig økende tempo. Som en konsekvens må organisasjoner utvikle seg i takt med de mulighetene ny teknologi gir for å beholde sine konkurransefortrinn.

Å forstå hvordan man best kan nyttiggjøre seg ny teknologi er ofte den største utfordringen for etablerte selskaper i en tid hvor alt skal effektiviseres og optimaliseres. Dette påvirker hvordan selskapet organiseres, handler og kommuniserer.

Vi tror at de som tidlig klarer å kombinere mulighetene ny teknologi gir med de eksisterende kvalitetene til selskapet vil styrke sin markedsposisjon.

Muligheten til å tenke nytt har heller aldri vært bedre. Den største gevinsten går til den som tør å ta modige valg og satse tidlig.

Vår tilnærming - Akuna

Kartlegge

Med innsikt i forretningsdrift og teknologi avdekker vi muligheter, begrensninger og utfordringer i organisasjon, arbeidsprosesser og systemer.

Utarbeide

Basert på kartlagt behov, utarbeider vi en digital strategi som gir din virksomhet en overordnet plan på teknologiske, prosessuelle og organisatoriske tilpasninger.

Gjennomføre

Å følge en digital strategi betyr endring for mennesker. Vi sørger for at organisasjonen er forberedt og at systemer og arbeidsprosesser tilpasses fremtidens muligheter.

Videreutvikle

Digitalisering fører til nye muligheter. Vi bidrar til å videreutvikle dine forretningsmodeller.

Vår prosess

Vi benytter en strategisk tilnærming til teknologiske muligheter.

Kartlegge

Med innsikt i forretningsdrift og teknologi avdekker vi muligheter, begrensninger og utfordringer i organisasjon, arbeidsprosesser og systemer.

Utarbeide

Basert på kartlagt behov, utarbeider vi en digital strategi som gir din virksomhet en overordnet plan på teknologiske, prosessuelle og organisatoriske tilpasninger.

Gjennomføre

Å følge en digital strategi betyr endring for mennesker. Vi sørger for at organisasjonen er forberedt og at systemer og arbeidsprosesser tilpasses fremtidens muligheter.

Videreutvikle

Digitalisering fører til nye muligheter. Vi bidrar til å videreutvikle dine forretningsmodeller.