Om Akuna

Vi utarbeider strategier for morgendagens digitale landskap.

AKUNA er et uavhengig norsk konsulentselskap etablert i 2017 med base i Stavanger.

I en stadig mer teknologidrevet hverdag blir arbeidet med digitale strategier stadig viktigere, og for de fleste bedrifter er dette fremdeles forbundet med mangel på kunnskap og stor usikkerhet.

Selskapet ble etablert etter gjentatte observasjoner av bedrifter hvor en digital strategi enten ikke ble utarbeidet eller implementert grunnet manglende kompetanse, kapasitet eller gjennomføringsevne.

AKUNA er en metafor for hva vi gjør og betyr i følge aboriginene «veien videre». Med innsikt i teknologi, og erfaring fra operasjonell ledelse og implementering,  staker vi ut veien videre slik at din virksomhet beholder sine fortrinn og når sine strategiske mål.

AKUNA har ambisjoner om å etablere seg som en nisjespesialist. Vi sørger for at avstanden mellom dagens driftsmodell og fremtidens målbilde blir tydelig og at veien mot målet tilpasses forutsetningene og rammevilkårene i din bedrift.

AKUNA betyr "veien videre"

 

Hva er din plan for innovasjon og omstilling?

Eirik Sæther

Strategi og teknologi, forretningsmodellering og endringsledelse.

Eirik har spisskompetanse på hvordan man skal utnytte teknologi for å styrke innovasjon og transformasjon i virksomheter.

Siden han startet Akuna i 2017 har det blitt flere store transformasjonsprosjekter innenfor energibransjen og virksomheter som fokuserer på fornybar teknologi.

Eirik leder innovasjonsprosjekter med mål om å utvikle grønne løsninger med bærekraftige forretningsmodeller.

Hel ved

«Hel ved» er et uttrykk brukt om en person som er tvers gjennom ærlig og redelig, som oppleves ekte og som står rakt opp for sine verdier. I Akuna forbinder vi det med å være autentisk.

Selve ordet "ved" assosieres også med ord og begrep som lunhet, energi, bærekraft, engasjement, lidenskap og håndverk. Begrepet ligger sentralt i vår filosofi og arbeidsmetodikk. Vi streber for at våre ansatte, arbeidet vårt og vår interaksjon med kunder og leverandører alltid skal kunne beskrives med uttrykket «Hel ved».

Verdier

Våre karaktertrekk gir oss retning i beslutninger, drivkraft til å levere gode resultater, og veileder oss i hvordan vi jobber med kunder og hverandre.

Autentisk

Profesjonell

Jordnær

Engasjert