Stavanger-regionen og Nordic Edge har fra 1. januar 2018 fått offisiell status som den norske innovasjonsklyngen på tematikken «Smarte byer og samfunn».

Klyngens mål er å skape verdier, omstilling og fornyelse i bedriftene og utvikle kvalitative og kostnadseffektive smartby-løsninger for kommuner.

I Akuna er vi langt over snittet interessert i teknologi og tror på at ny teknologi byr på flere muligheter enn utforderinger. Et nordisk cluster innen smart-by innovasjoner og teknologi, basert i Stavanger vil uten tvil kunne dra nytte av en region hvor tilgangen på spennende og nyskapende teknologi er god.

Vi ønsker klyngen velkommen og gleder oss til å følge med på utviklingen fremover!

Har du noen kommentarer, eller trenger din bedrift hjelp med å kartlegge mulighetene digitalisering og ny teknologi gir? Ta kontakt!