Organisasjonstøtte og helsefaglig rådgivning for håndtering av COVID-19 i organisasjoner

COVID- 19 skaper store utfordringer for store virksomheter og offentlig sektor, og vil sannsynligvis forverres i tiden framover. Situasjonen krever for mange selskaper økte ressurser, og forsterkninger i ledelse og organisering.

AKUNA kan på kort varsel bistå med helsefaglig og strategisk rådgiving for ivaretakelse av selskapets aktivitet og ansatte i en utfordrende situasjon.

Vi bistår også med koordinering og organisering av nødvendige oppgaver for å avhjelpe og håndtere situasjonen i selskaper som i denne perioden har behov for økte ressurser i stab.

Ta kontakt med oss for:

  1. Preventive tiltak
  2. Helsefaglig rådgivning
  3. Operasjonelle tiltak for nedskalering og omprioritering