Akuna har blitt en del av Klimapartnere, et partnerskap mellom akademia, offentlige og private virksomheter som ble etablert i Arendal i 2009. Vi skal gå aktivt inn i det grønne nettverket hvor bedrifter skal dele kunnskap og erfaringer med hverandre. Målet er å kunne bidra til at flere skal drive forretning på en litt grønnere måte i regionen.

Klimapartnere er regionale nettverk for klimagassreduksjon og grønn forretningsutvikling, og finnes i flere fylker.

 

Engasjement og kunnskap

I Akuna tar vi klimaproblematikken på alvor, så for oss er det naturlig å ta del i dette nettverket.

Med vårt fokus på strategisk rådgivning innenfor teknologi og forretningsmodellering har vi god kunnskap om hvilke løsninger og teknologier som kan benyttes for å løse klima- og miljøutfordringene. Vi ser derfor fram til å bidra som partner i nettverket, og til å utveksle erfaringer på tvers av ulike sektorer og bransjer.

Les mer om nettverket her.